Mgr. Peter Farkas - konateľ

Mobil: +421(0)903 467 582
V prípade otázok môžete použiť kontaktný formulár na tejto stránke.

Korešpondenčná adresa:
Dolné Janíky 28

930 39 Janíky
SLOVENSKO

Adresa prevádzky:
Dolné Janíky 28

930 39 Janíky
SLOVENSKO

Fakturačné údaje
Agrifert s.r.o.

ICO: 50 144 227
IC DPH: SK 2120200236

Kontaktný formulár: