Spoločnosť Agrifert s.r.o. bola založená v roku 2016 v Dolných Janíkoch. Hlavná obchodná činnosť spoločnosti je zameraná na predaj a dodávku osív a sadív všetkých druhov a odrôd poľnohospodárskych plodín zapísaných v listine povolených odrôd a v spoločnom európskom katalógu registrovaných odrôd a stým súvisiace poradenstvo pri výbere jednotlivých druhov a odrôd poľnohospodárskych plodín, ďalej predaj listových hnojív, bakteriálnych hnojív a peletovaných organických hnojív.

Spoločnosť distribuuje na území SR produkty nasledovných zahraničných spoločností: Gabonakutató Nonprofit Kft., Fitohorm Kft, Bio-Nat Kft, Fomet SpA.